zondag 21 februari 2010

Ieder nadeel heb......


Het kabinet Balkenende is helaas dan toch gevallen. Diverse belangen speelden bij de partijen in de tweede kamer, maar of dit altijd het landsbelang was, is de vraag. Het is in ieder geval wel duidelijk geworden dat PvdA niet staat voor: Partij voor de Afghanen, want die zijn "het Bos ingestuurd". In ieder geval is bijna iedereen in Nederland weer bezig met de politiek. Hopelijk gaan hierdoor bij de gemeenteraadsverkiezingen dan ook meer mensen naar de stembus dan eerder werd verondersteld.

Opnieuw is duidelijk geworden dat de Haagse politiek een slangenkuil is. Het lijkt de hoofdrolspelers vaak te gaan om eigenbelang en beeldvorming. Positieve uitzonderingen hierop zijn in mijn optiek de SGP en (hoe verrassend) de ChristenUnie. Wat is het dan een verademing om te merken dat het er in onze gemeente Opsterland tussen de partijen nog vrij gemoedelijk aan toe gaat. Bij de kwestie met het Polderhoofdkanaal liepen de emoties soms wat hoger op en de toon van de krantenartikelen werd wat scherp, maar de vijandelijkheden beperken zich voornamelijk tot het beplakken van elkaars posters op de verkiezingsborden.

Bij het voeren van de campagne komen wij in alle dorpen en wat opvalt is dat de meeste mensen wel positief zijn, ook al stemmen zij niet op de ChristenUnie. Slechts een enkeling plaatst een vervelende opmerking. Plezierig, leuk en gezellig, zou je dus zeggen. Helaas komt vandalisme ook in het mooie en rustige Opsterland voor. Ons billboard, geplaatst in een weiland bij Ureterp is al vijf keer omgegooid en recent ook beklad met een teken dat oproept tot anarchisme tegen fascisme. Kwajongensstreken van figuren, die vast te diep in het glaasje hebben gekeken natuurlijk, maar het geeft ook blijk van onwetendheid.


Wat halen wij hier als voordeel uit? Dat wij weten dat wij onze energie niet moeten steken in boosheid en irritatie, maar juist in het realiseren van de punten uit ons verkiezingsprogramma. Veiligheid (voorkomen vandalisme) is belangrijk, evenals het terugdringen van overmatig drankgebruik en het stimuleren van goed onderwijs (wellicht dat de vandalen met meer kennis een kruis op ons billboard hadden aangebracht).

"Tel uw zegeningen" staat in de Bijbel. Er gebeuren dagelijks heel veel negatieve dingen, maar het is ook goed om naar de positieve zaken te kijken. Wij zetten het billboard weer overeind en zijn blij dat wij er maar één hebben, zodat wij niet elke dag de hele gemeente door hoeven om alles weer overeind te zetten;). Vervolgens stevenen wij met enthousiasme en vertrouwen af op de verkiezingen van 3 maart!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten