dinsdag 2 februari 2010

Het Polderhoofdkanaaldebat in de Raad

Afgelopen maandagavond was het dan zover. De behandeling in de gemeenteraad van het onderzoeksrapport dat de commissie Hermans heeft uitgebracht. Vooraf waren er reeds geruchten dat sommige partijen een hard oordeel zouden vellen. Ook de ChristenUniefractie was van mening dat het uitstekende rapport zou moeten leiden tot een uitgebreide behandeling in de raad waarbij de conclusies niet onder het tapijt mochten worden geschoven. De commissie oordeelde onder meer dat het college gedurende het traject van de heropening zeer veel steken heeft laten vallen. Zoveel dat dit ons inziens een motie van afkeuring tot gevolg moest hebben. Deze hebben wij dan ook ingediend, maar de collegepartijen steunden deze motie niet, wat misschien wel te verwachten was.

De wethouder die het dossier namens het college behandelde, de heer Hoen, verdedigde zijn handelen tijdens de vergadering en gaf aan dat hij de plank wellicht hier en daar wel eens had misgeslagen. Het waren echter factoren van buiten die tot het debacle hebben geleid, betoogde hij. Als wij nu bijvoorbeeld in het rapport lezen dat door de gemeente een kritische houding tegenover de heropening als lastig, overbodig en voorspelbaar werd beschouwd, er sprake is geweest van onderschatting van het project, risico's niet tijdig zijn onderkend, activiteiten weinig grondig zijn uitgevoerd en niet actief is gecommuniceerd naar partijen, is toch wel een behoorlijke dosis zelfkritiek bij het college en in het bijzonder bij wethouder Hoen op zijn plaats. Gezien de uitlatingen van de wethouder, geen ruimhartig "mea culpa", was ons vertrouwen in een verdere goede behandeling van dit dossier (tenslotte is er na 3 maart niet meteen een nieuw college geformeerd) geheel verdwenen. Een oplossing, zoals ooit gekozen bij de problematiek van het onderwijs, stond ons voor ogen; het overdragen van het dossier aan een ander collegelid. Samen met andere partijen dienden wij hiervoor een amendement in. Dit bleek helaas voor de wethouder geen optie.

Alhoewel dit door mevrouw Blaak van collegepartij PvdA is gesuggereerd, waren wij absoluut niet uit op het aftreden van wie dan ook. Het levert ons geen electoraal gewin of positieve publiciteit op. Dan springen wij wel in het kanaal, als wij dat zouden willen. Toen een andere partij ons nog voor de vergadering benaderde met de vraag of wij eventueel een motie van wantrouwen wilden steunen, zijn wij hierin niet meegegaan. Het doel is en blijft de heropening van het Polderhoofdkanaal op een zorgvuldige wijze. Dat Opsterlands Belang uiteindelijk heeft gekozen voor het steunen van een amendement dat de andere collegepartijen niet welgevallig was, mag men deze partij in het dualistisch bestel niet kwalijk nemen. Als het hebben van een andere visie niet zou mogen en OB een amendement van de oppositiepartijen niet had mogen steunen, zou moeten worden gesproken van een "zwarte dag" voor de democratie.

1 opmerking:

  1. Mooie foto van jou in 't water! Ik vond het al koud om te kijken.. :-) Heb je blog aan m'n favorieten toegevoegd!

    Lydia

    BeantwoordenVerwijderen