vrijdag 10 december 2010

Relativeren


Eind november, begin december zijn Eskea en ik in het kader van ons doorlopende project met zigeuners (Roma zou je eigenlijk moeten zeggen) weer in Roemenie geweest. Door de verandering van baan was het alweer een jaar geleden dat wij daar waren. Onze contactpersoon is Hanneke van der Spoel, die al jaren zendings- en missiewerk verricht vanuit Tirnaveni en daar ook het grootste deel van het jaar woont.

Ons werk bestaat uit het ondersteunen van Hanneke bij met name het kinderwerk, maar ook bij de coaching van tieners en bemoedigen van vrouwen. Daarnaast hoort ook het verzorgen van een preek op de zondag in één (of soms meer) van de vijf kerken waaraan Hanneke verbonden is, tot de werkzaamheden. Ook een bijdrage in stoffelijke zin hoort bij de support. Dit jaar zijn onder andere chocoladeletters voor 300 kinderen gekocht en zijn lokale ondernemers in Opsterland gevraagd om in natura te sponsoren. Ook werd een geldelijke bijdrage van inmiddels mijn ex-collega's ontvangen naar aanleiding van mijn afscheid bij DEKRA. In verband met de donaties wil ik graag de volgende bedrijven en personen zeer bedanken:
-C1000 Berkenbosch te Beetsterzwaag
-Drogisterij en schoonheidssalon Ans te Beetsterzwaag
-Spar Tolsma te Nij Beets en
-de medewerkers van DEKRA Claims en Expertise te Capelle a/d IJssel.

Zoals gebruikelijk zijn wij door de zigeuners zeer hartelijk ontvangen. De gastvrijheid is buitengewoon en van het weinige dat men vaak heeft, wordt ook het beste nog weggegeven. Men heeft veel te maken met discriminatie en het wordt door deze bevolkingsgroep al zeer op prijs gesteld als je hen als gelijken behandeld. Wat opvalt is dat men met veelal beperkte middelen de eenvoudige en vaak in deplorabele staat verkerende woningen zo netjes mogelijk inricht en heel goed schoon wil houden. Gezien de modderige straten en paden gaan de schoenen in huis dus uit.

Bij terugkomst in Nederland valt dan weer op hoe goed alles in dit land geregeld is. De in Roemenie grootschalig aan te treffen armoede is hier afwezig en wij maken ons druk over zaken die niet in verhouding staan met waar de zigeuners zich mee bezig moeten houden. Kan ik genoeg werken om mijn gezin te onderhouden? Kunnen mijn kinderen langer dan tot hun 14e naar school om hopelijk uit de belabberde omstandigheden te komen? Wordt hen een baan gegund als zij voldoen aan de gestelde eisen of worden zij geweigerd vanwege hun afkomst?

Het is mooi te mogen vertellen over Jezus, die juist ook voor armen, behoeftigen en minderbedeelden op de wereld is gekomen om redding te brengen, maar laten wij ons realiseren dat het Gods opdracht aan ons is om deze groep bij te staan. Wij als rijke westerlingen hebben een opdracht de hongerigen te voeden, de vreemdelingen op te nemen, de naakten te kleden, de zieken te verzorgen en de armen te ondersteunen. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar als iedereen, naar vermogen, een stukje voor zijn of haar rekening neemt, ziet de wereld en voor alle mensen, asielzoeker of blonde politicus, zigeuner of president van Frankrijk, orthodoxe jood of Marokkaanse jongere, beter uit.

1 opmerking:

  1. Amen Rob,

    Mooie gedachte om deze tijd van overdenking en feest in te gaan.

    Gezegende kerst toegewenst,

    Richard Klerks

    BeantwoordenVerwijderen