dinsdag 4 mei 2010

Creatief met krimp


Afgelopen maandag was het zo ver. De drie partijen Opsterlands Belang, CDA en ChristenUnie tekenden het Coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat het even duurde voordat het akkoord er lag had enerzijds te maken met het soms lastig afstemmen van zeven agenda's van de gesprekspartners en anderzijds met de zorgvuldigheid waarmee moest worden gewerkt. Het is duidelijk dat de komende raadsperiode moet worden bezuinigd, maar hoe kun je dan de pijn voor de inwoners van Opsterland zo veel mogelijk beperken en de bestuurskracht van onze gemeente niet ondermijnen.

Alhoewel het snijden nooit helemaal zonder pijn mogelijk is, hebben alle betrokken partijen wel geprobeerd om de vitale organen in tact te laten. De ChristenUnie is van mening dat dit goed is gelukt en het was mooi te merken dat de operatie door de drie partijen eensgezind en in een zeer goede harmonie is uitgevoerd. Het akkoord heet dan ook: "Samen werken aan welzijn". De ambtelijke ondersteuning bij het hele proces was overigens voortreffelijk.

Maandag 10 mei is voor mij persoonlijk ook een bijzondere dag. Om na meer dan 25 jaar bij een nieuwe werkgever te beginnen is heel apart. Ik heb er erg veel zin in. Hopelijk gaan wij er met de nieuwe raad een mooie periode van maken. Leo Andringa van Opsterlanders feliciteerde de (beoogde) wethouders per mail en gaf aan dat zij op zijn stem kunnen rekenen. Dat is een goed gebaar en dit zet hopelijk de toon voor een constructieve samenwerking, ook met de andere niet-collegepartijen. Als wij allen het belang van al onze burgers voor ogen hebben, moet dat vast gaan lukken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten