maandag 22 maart 2010

Coalitievorming


Na de verkiezingen volgt de formatie. De grootste partij (OB) had Han Hage gevraagd om als informateur op te treden. Hij heeft met iedere partij gesproken en onze ervaring is dat daarbij werden de juiste vragen gesteld met respect voor onze inbreng, waarop terecht niet inhoudelijk is ingegaan. Afgelopen maandagavond kwam de informateur met zijn advies naar buiten; hij acht een college bestaande uit de partijen OB, CDA en ChristenUnie het meest wenselijk. Dat is een historisch advies. Ten eerste omdat wij in Opsterland nog nooit deel uitmaakten van het college en ten tweede omdat de PvdA niet zal deelnemen als de hiervoor genoemde coalitie wordt gevormd.

Voor mij persoonlijk is het ook nogal wat als de ChristenUnie deel gaat uitmaken van het college. Inmiddels ben ik reeds meer dan 25 jaar werkzaam bij hetzelfde expertisebureau (nu na de naamswijziging van afgelopen 1 januari DEKRA). De laatste 20 jaar in een managementfunctie en ook nog als schade-expert. Het is een prachtige job waarin je nog elke dag leert en brede ervaring opdoet. Toch trekt de politiek en met name het bestuurlijke. Het is mooi als je uitvoering mag geven aan beleid waarbij je de leefomgeving, de schepping, een beetje mooier mag maken. Gezien de komende bezuinigingen zal het ambitieniveau wellicht wat bescheiden moeten zijn, maar er zijn ook immateriƫle zaken waarin je als Christelijke partij het verschil kunt maken.

Na op 16-jarige leeftijd politiek actief te zijn geworden, lijkt het nu te kunnen resulteren in een wethouderschap. Dat is een bijzondere uitdaging en ook een grote verantwoordelijkheid. Als raadslid is het soms gemakkelijk om aan te geven waar het college anders en beter had moeten acteren, maar nu laat het zich aanzien dat ik moet gaan bewijzen dat daadwerkelijk op bepaalde punten verbeteringen mogelijk zijn. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, maar die opdracht neem ik graag op mij. Daarbij hoop en bid ik om veel wijsheid en zegen. Je afhankelijk weten is van groot belang.

De onderhandelingen starten spoedig en wij verwachten een goed resultaat waarmee alle coalitiepartijen goed zullen kunnen leven, gezien de inhoud van de programma's. Daarnaast hopen wij ook dat de niet-coalitiepartijen ons een faire kans zullen geven. Samen naar een nog mooier Opsterland!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten