woensdag 16 december 2009

Op naar de Nieuwjaarsduik!!!

Langzaam maar zeker komt de jaarwisseling naderbij. De spanning bij de leden en sympatisanten van de ChristenUnie Opsterland stijgt en de temperatuur daalt.... Zou er eerst een gat in het ijs moeten worden gehakt om op D.V. 1 januari om 15.00 uur bij het Damshus in het Polderhoofdkanaal te kunnen duiken?

Niet alleen ondergetekende, maar ook fractievoorzitter Gerrit Weening heeft toegezegd te zullen meedoen en ook vertegenwoordigers van andere partijen hebben zich als deelnemers opgegeven. Iedereen is welkom en het evenement is gratis (opgeven via het mailadres op de website van de ChristenUnie Opsterland). Na de duik zullen de mogelijk onderkoelde reacties worden opgetekend door diverse media, die zich reeds hebben gemeld.

Wij zijn buitengewoon blij met de medewerking van het bestuur van Veenderijmuseum Het Damshus te Nij Beets. Zij zorgen voor de kleedruimten en een deel van de catering. Gratis erwtensoep zal worden verstrekt aan deelnemers, begeleiders en belangstellenden om de inwendige mens te versterken en naam te geven aan het begin van de snertcampagne, zoals onze tour langs alle dorpen gaat heten. Wij verstrekken soep en informatie over onze speerpunten vanuit de CCC (ChristenUnieCampagneCamper).

Een prominente persoon (let op www.twitter.com/robjonkman als u wilt weten wie) zal het startschot geven. Het belooft een spraakmakend evenement te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten