woensdag 30 december 2009

Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Deze week werd crisisoverleg gevoerd met het bestuur van het Damshus. Ter plaatse werd de situatie beoordeeld. Kan de duik wel doorgaan? Is het ijs niet te dik? Is het wel verantwoord? Na overleg werd besloten dat de Nieuwjaarsduik in het Polderhoofdkanaal in Nij Beets kan "trochgean", ook al wordt lichte vorst verwacht op nieuwjaarsdag.

Om 15.00 uur zal het startschot worden gegeven door Piet Adema en iedereen is van harte welkom om zowel te duiken (opgeven tot oudejaarsdag via de website) of te komen kijken. Snert zal worden uitgedeeld en ook is er koffie voor de verkleumde toeschouwers, die zich wellicht gelukkig prijzen dat zij zich niet spontaan hebben opgegeven toen het nog 16 graden was (zoals ondergetekende).

Wij hopen en bidden dat het evenement goed mag verlopen en reclame zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor Veenderijmuseum It Damshus en voor het Polderhoofdkanaal. Komt allen en zegt het voort!

Wellicht bibberend van de kou en de zenuwen hoop ik u op nieuwjaarsmiddag te treffen.

rob

Geen opmerkingen:

Een reactie posten