zondag 21 december 2014

Dilemma's

Rond oudjaar en aan het begin van het nieuwe jaar is er vaak een moment van terugblikken en vooruitkijken. Het afgelopen jaar stond voor mijn gevoel in het teken van grotere en kleinere keuzes. Moeten wij Assad bestrijden om een machtswisseling is Syrië te bewerkstelligen of helpen wij dan IS in het zadel, wat misschien wel erger is dan de despoot van nu? Moeten wij een Palestijnse staat erkennen om een oplossing in het Midden Oosten te forceren, of helpen wij dan Hamas, een organisatie die Israël wil vernietigen? Dichterbij; mag een politicus als Wilders alles zeggen vanwege de vrijheid van meningsuiting of moeten wij een halt toeroepen aan belediging en discriminatie van bevolkingsgroepen? Heel recent; moeten wij door het opleggen van beperkingen de zorgkosten beteugelen of de vrije artsenkeuze volledig in stand houden?
Ook in de Opsterlandse politiek worden uiteraard regelmatig keuzes gemaakt. Zo werd ongeveer tien jaar geleden besloten om het Polderhoofdkanaal te heropenen. Indertijd werd niet verwacht dat dit zoveel voeten in de aarde zou hebben. Het project groeide uit van een eenvoudig infrastructureel werk tot een groot project. Meermaals moesten afwegingen worden gemaakt. Doorgaan of stoppen? Telkens alle voors en tegens afwegend, werd besloten door te zetten. Na een aantal voor het project ongunstige rechterlijke uitspraken werd besloten tot de gang naar de Raad van State. Bij de voorbereidingen is niets aan het toeval overgelaten. Daarbij werd input geleverd door alle projectpartners, door een uitstekende juriste die ons heeft vertegenwoordigd, door een jurist van het ministerie, door deskundigen op het gebied van economie en natuur, alsmede door een hoogleraar.
Tijdens de zitting in Den Haag was de wijze van overtuigen belangrijk. De filosoof Aristoteles gaf ruim 300 voor Christus al aan dat ethos, pathos en logos de ingrediënten waren voor een doeltreffende presentatie. Ethos heeft te maken met de kwalificatie van de spreker; in ons geval een gerenommeerde advocate. Pathos refereert aan emotie; de inleiding bij het begin van de behandeling die ik mocht uitspreken was hierop gebaseerd. Onontbeerlijk was daarbij de steun van de massaal meegereisde inwoners van Nij Beets en De Veenhoop. Zij leverden juist dat extra stuk passie dat overtuigingskracht heeft. Logos staat voor het logisch redeneren en voor de feiten. Het laatstgenoemde was genoegzaam verzameld en hierin was ook veel tijd en energie gestoken. Bij alle genoemde onderdelen werden zorgvuldige keuzes gemaakt, die de juiste bleken, gezien de voor ons positieve uitspraak van de Raad van State.
Er zijn in 2014 uiteraard veel meer zaken voorbijgekomen waarbij scherpe afwegingen nodig waren. Kijk alleen maar naar de bezuinigingen die nodig waren om de begroting sluitend te maken. Ook in ons persoonlijk leven lopen wij constant tegen dilemma's aan. Graag wens ik alle lezers dan ook bij het nemen van beslissingen in 2015 heel veel wijsheid toe en een goed, gezond en gezegend nieuw jaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten